ด่านตรวจสัตว์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (สำรอง)
ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์ 0 7452 1311 08 1694 3262
ด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคาย 08 1866 5054 08 3340 8979
ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงของ 09 5891 4665 09 3167 4023
ด่านตรวจสัตว์ป่าเบตง 09 4594 1954 -
ด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ 09 4509 3409 08 1095 2090
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานเชียงราย 0 5379 8606 08 5035 5864
ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม 08 7875 3712 08 3532 7395
ด่านตรวจสัตว์ป่าสตูล 09 6149 4636 09 6149 4636
ด่านตรวจสัตว์ป่าสุไหงโก-ลก 08 1896 3937 09 9057 7336
ด่านตรวจสัตว์ป่าเขมราฐ 0 4547 6205 08 9721 2552
ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก 0 4547 6205 08 9721 2552
ด่านตรวจสัตว์ป่าคลองใหญ่ 09 8645 5255 09 7224 6975
ด่านตรวจสัตว์ป่าแหลมฉบัง 06 1552 7545 09 8629 9966
ด่านตรวจสัตว์ป่ามาบตาพุด 06 1552 7545 09 8629 9966
ด่านตรวจสัตว์ป่าบูเก๊ะตา 09 7996 9419 08 8397 9703
ด่านตรวจสัตว์ป่าจันทบุรี 09 7224 6975 09 8645 5255
ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา 08 7895 4900 06 2052 8291
ด่านตรวจสัตว์ป่าบ้านประกอบ 08 7895 4900 08 1129 5927
ด่านตรวจสัตว์ป่าวังประจัน 09 6149 4636 09 1996 2322
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 08 2185 6699 06 1240 5333
ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงดาว 06 1240 5333 08 2185 6699
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานภูเก็ต 0 7632 7574 08 4690 9774
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต 08 4690 9774 09 3757 5285
ด่านตรวจสัตว์ป่าประจวบคีรีขันธ์ 06 2192 4996 -
ด่านตรวจสัตว์ป่ากระบี่ 08 4690 9774 -
ด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา 08 1599 7385 08 9739 0360
ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด 05 5563 495 08 4817 3514
ด่านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ 06 4247 8789 08 3197 2424
ด่านตรวจสัตว์ป่าระนอง 08 9908 4555 06 2245 6447
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 2134 0730 06 3363 4223
ด่านตรวจสัตว์ป่าชุมพร 08 6560 1405 -
ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร 0 4267 4122 08 9715 2299
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง 0 2535 4041 0 2535 4006, 09 892 90954
ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่ฮ่องสอน 08 2185 6699 06 1240 5333
ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สะเรียง 08 2185 6699 06 1240 5333
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าเรือกรุงเทพ 0 2249 9817 09 8929 0954
ด่านตรวจสัตว์ป่าลาดกระบัง 06 3453 1575 0 2360 9109